ACTIVIDADES AMBIENTAIS

XESTIÓN DE RESIDUOS, DESLASTRE, DESGASIFICACIÓN E LIMPEZA DE BUQUES

Sostibilidade Dende os nosos comezos como empresa desenvolvemos a xestión de residuos MARPOL dos tipos A, B e C en conexión coa limpeza, deslastre e desgasificación de todo tipo de buques.

Forestal contribúe á prevención da contaminación mariña ofrecendo un servizo portuario de uso obrigatorio que supón a entrega controlada dos residuos dos buques e a súa posterior xestión ambiental.
 

Contacto
© Forestal del Atlántico S.A. » Aviso legal